رستاک سیستم ایرانیان

شرکت رستاک سیستم ایرانیان در سال 1396 تاسیس گردیده است.
این شرکت در سال1397 موفق به کسب مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت ارائه خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه گردید.
اهداف شرکت:
1.ارائه خدمات شایسته بدون شعار
2.استانداردسازی خدمات و پشتیبانی
3.یکپارچگی خدمات و پشتیبانی در سراسر کشور
4.ایجاد ارتباط بدون واسطه میان واردکننده و مصرف کننده